Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Transport i Zbieranie

Oferujemy odbiór, transport i dalsze gospodarowanie odpadami zużytego sprzętu

  • posiadamy ważny wpis w BDO w zakresie transportu m. in. odpadów zużytego sprzętu,
  • dysponujemy własnymi środkami transportu dostosowanymi do aktualnych wymogów,
  • posiadamy ważny wpis w BDO w zakresie zbierania odpadów zużytego sprzętu,
  • dysponujemy odpowiednia lokalizacją i niezbędnym wyposażeniem do zbierania m. in. odpadów zużytego sprzętu.
Przetwarzanie
  • przekażemy Twoje odpady do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu,
  • dysponujemy wieloletnimi kontaktami popartymi współpracą z podmiotami prowadzącymi przetwarzanie odpadów zużytego sprzętu,
  • pomożemy w uzyskaniu zaświadczenia o przetworzonym zużytym sprzęcie.
Odzysk i Recykling
  • przekażemy Twoje odpady do podmiotu prowadzącego odzysk i/lub recykling zużytego sprzętu, 
  • dysponujemy wieloletnimi kontaktami popartymi współpracą z podmiotami prowadzącymi odzysk i/lub recykling odpadów zużytego sprzętu.

Działamy w zakresie gospodarki odpadami i specjalizujemy się w zbiórce, transporcie i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Specjaliści z naszej firmy poszerzyli swoją wiedzę poprzez udział w praktycznych szkoleniach prowadzonych w najlepszych fabrykach działających w tej branży w Unii Europejskiej. Dlatego też nasza firma oferuje swoim klientom wysokiej jakości usługi. 

Nasza oferta to kompleksowa usługa zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu, elektroniki, telekomunikacji, zużytych źródeł światła, sprzętu AGD. Działamy zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami dotyczącymi szerokorozumianej gospodarki odpadami. Dzięki własnej flocie transportowej obsługujemy teren całego kraju.

KONTAKT

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Nie można wysłać wiadomości. Proszę poprawić błędy i spróbować ponownie.