FUNKCJONOWANIE ZAKŁAD​U
W OKRESIE
EPIDEMII COVID-19

Informujemy, że pracujemy w normalnym trybie, oferując sprawne odbiory od wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą oraz przekazaniem na​m odpadów. Ponadto zapewniamy, elastyczne podejście do klienta, terminowe płatności oraz szybkie rozliczenie i obieg dokumentów.

Przeczytaj Więcej 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ochrony przed ekspozycją na wirusa, stosujemy środki ostrożności oraz higieny, wdrożyliśmy szereg procedur określających sposoby postępowania z odpadami i dokumentacją. Zasady te będą bezwzględnie stosowane do odwołania na terenie IQ Recycling.

ZALECENIA DOTYCZĄCE OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ WSPÓŁPRACY:

  • Kierowcy firm zewnętrznych mogą wjechać na teren zakładu w godzinach 7-14 od poniedziałku do piątku.
  • Konieczna jest awizacja dostawy z min 1-dniowym wyprzedzeniem.
  • Z uwagi na potrzebę ograniczenia przepływu dokumentów w formie papierowej prosimy w miarę możliwości o przesłanie dokumentacji dotyczącej transportu oraz dostaw/odbioru odpadów w formie elektronicznej na poniższe adresy e-mail.

Ważne

DOKUMENTY PRZESŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BĘDĄ TRAKTOWANE W TAKI SAM SPOSÓB, JAKBY BYŁY PRZEKAZANE W WERSJI PAPIEROWEJ