Kompleksowa obsłga firm

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem, w gospodarce odpadami, w szczególności odpadami metali oraz tworzyw sztucznych, pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie odbioru i zagospodarowania wszystkich generowanych odpadów.

W ramach współpracy oferujemy:

  • Optymalizację gospodarki odpadowej i zaproponujemy sposoby recyklingu oraz unieszkodliwiania;
  • Pomoc w opracowaniu właściwych zasad magazynowania, preselekcji i przygotowania do wysyłki wszelkich rodzajów odpadów.
  • Pomoc w zdefiniowaniu problemów operacyjnych wymagających poprawy, w celu zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży surowców wtórnych, w tym zagospodarowania odpadów.
  • Przedstawienie dodatkowych korzyści w nowej formule zarządzania odpadami.
  • Zapewnienie pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, zarówno nowej ustawy o odpadach, jak również ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Odbierzemy odpady.
Posiadamy własny transport spełniający wymagania przepisów ustawy o odpadach.

Zapewniamy odpowiednie pojemniki lub kontenery na odpady, oznakowane zgodnie z nowym Rozporządzeniem w sprawie magazynowania odpadow.

Wystawiamy potwierdzenie w systemie BDO i współpracujemy z rzetelnymi i legalnymi podmiotami, zarejestrowanymi w BDO i  prowadzącymi przetwarzanie, odzysk i recukling odpadów.

KONTAKT

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Nie można wysłać wiadomości. Proszę poprawić błędy i spróbować ponownie.