UBC - opakowania aluminiowe

Segregacja wstępna następuje już w gospodarstwach domowych, a następnie aluminium wyrzucane jest wraz tworzywami sztucznymi do oddzielnych pojemników lub worków w kolorze żółtym.
Ponieważ złomowiska chętnie skupują ten surowiec wtórny nie tylko od firm, korzystne jest jego wysegregowanie.
Po zebraniu odpadów aluminiowych następuje ich oczyszczenie i segregacja, ponieważ opakowania oraz przedmioty wytworzone z aluminium mogą być bardzo różnorodne.
Pierwszym etapem jest identyfikacja zanieczyszczeń np. piasek, inne metale, etykiety oraz farby oraz ich oddzielenie.
Dopiero tak przygotowane oraz rozdrobnione odpady aluminiowe mogą zostać przetopione w celu wykonania odlewów zupełnie nowych elementów.

Aluminium jest bardzo cennym surowcem do nieograniczonego ilościowo wykorzystania wtórnego. Przetwarzane aluminium nie traci swoich właściwości, natomiast złoża boksytu (rudy aluminium), niezbędnego do jego otrzymania nie odnawiają się, grożąc ich całkowitemu wyczerpaniu.
Wykorzystanie wtórne aluminium niesie za sobą wymierne korzyści, takiej jak:

  • zmniejszenie kosztów produkcji nowych opakowań
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska
  • oszczędność nieodnawialnych złóż boksytu
  • pełne zachowanie właściwości aluminium podczas przetwarzania.

Szacuje się, że recykling jednej tony aluminium przynosi oszczędnośc na wydobyciu czterech ton boksytu.

Wytwarzasz lub zbierasz odpady opakowań, wykonane z aluminium, zgłoś się do nas

KONTAKT

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Nie można wysłać wiadomości. Proszę poprawić błędy i spróbować ponownie.